Försäljnings- och leveransbestämmelser

Försäljnings- och leveransbestämmelser
Aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser som gäller from 18 november 2013. Ladda hem (64 kB / pdf) 
Bilaga: Tillägg till Onninens allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser för kylmateriel  (2016-04-18) Ladda hem (60kB)

Prislista lastbärare och tjänster
I samband med prisförändringen 2015-07-01 reviderades dokumentet Prislista lastbärare och tjänster. För aktuell prislista kontakta din säljare på Onninen. Växel 019-603 30 00 eller kontakt@onninen.se

Igångkörningsprotokoll
För att den tvååriga materialgarantin skall gälla måste protokollet fyllas i och skickas till Onninen senast två veckor efter igångkörning.  
Onninen AB, Kundservice, Box 1602, 701 16 Örebro eller kundservice@onninen.com  

AA VVS 09
Leveransbestämmelser AA VVS 09. Ladda hem (37 KB / pdf) 

ALEM 09
Leveransbestämmelser ALEM 09. Ladda hem (20 KB /pdf) 

Kyla-12
Leveransbestämmelser KYLA-12. Ladda hem (79,8 KB /pdf)