Förrådslösningar

   All materiel för planerade arbeten levereras oftast direkt till arbetsplatsen. Men för att klara de oplanerade behoven behövs ofta någon form av kundlager eller störningsförråd. Därför har vi tagit fram olika former av förrådslösningar anpassade efter våra kunders olika behov.
 

Kundlager, störningsförråd och kundförråd är några exempel.

Förrådslösningen kan vara fast i ett inrett lagerutrymme eller mobilt i en container eller en servicebil. Ett optimalt sortiment tas fram anpassat efter dina behov och du registrerar ankommande materiel. Varje förråd utrustas med en handdator med inbyggd streckkodsläsare. Med hjälp av denna registreras allt som tas ur förrådet. Genom att föra streckkodsläsaren över den streckkod som finns under varje artikel i förrådet genereras uppgifter om produkt, antal och pris, uppgifter som förs över till Onninens datasystem för vidare bearbetning.

Kontakta din säljare på Onninen så kan vi diskutera vidare vilken lösning som passar bäst för ditt företag!