Jourservice vid driftstörningar


Jourservice för Elnät och Telekom

24 timmars beredskap året runt, jourservice vid brådskande materielbehov utanför ordinarie arbetstid.

Tel 08-656 60 20 (Jourservice för Elnät och Telekom)

Telefonnumret gäller för hela Sverige och går till en larmcentral. Larmcentralen svarar; "Onninen jourservice", samt ber Dig lämna följande uppgifter:

  • Företag
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Problem och behov 

Du blir sedan kontaktad av vår personal som kommer att hjälpa dig. De faktiska kostnaderna för varje jourinsats debiteras separat.