EDI

EDI står för Electronic Data Interchange och går ut på dataöverföring av information mellan kundens och Onninens affärssystem. I praktiken betyder det att alla transaktioner mellan dig som kund och Onninen sker elektroniskt.

En order som läggs in i ditt system skickas med automatik till Onninen. Ordererkännanden och leveransbesked stäms sedan av automatiskt mot följesedel och faktura, vilket ökar både kvaliteten och säkerheten. Du får full kontroll och översikt över dina transaktioner, dessutom slipper du onödig pappershantering.

EDI är en väl beprövad och utbredd tjänst som kan kopplas till de flesta standardsystem på marknaden. EDI är ofta mest effektivt för det större företaget med många  transaktioner och stora inköpsvolymer.