Belysning

Onninen har ett brett sortiment av produkter och tjänster för belysning och belysningsanläggningar.

Kontakta oss

Har du en fråga om belysning? Skicka den till belysningsweden@onninen.com

Beräkningskalkyl Elljusspår

Allt fler elljusspår runt om i landet behöver rustas upp. Onninen har levererat materiel till flera sådana projekt. Nedan finns en beräkningskalkyl med exempel på kostnads- och energibesparing i samband med armaturbyten på elljusspår.