Vision, mission och värderingar

Värderingar
Vi fokuserar på kunder och kvalitet i allt vi levererar

Vision

Att vara det föredragna valet hos kund och kvalitetsledande inom den Europeiska handelssektorn

Mission
Att ansvarsfullt skapa välfärd för våra intressenter såväl som samhället