Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är ett strategiskt val för Kesko och är integrerat i den dagliga verksamheten.

Arbetet med ansvarsfullhet är baserat på Keskos strategi, värderingar, vision och mission såväl som det övergripande, kontinuerliga arbetet med samhällsansvar. Detta är väglett av Keskos samlade principer för ansvarsfullhet, K Code of Conduct och Keskos inköpspolicy.