Koncernstruktur

Onninens koncernstruktur är baserad på geografiska enheter och koncernfunktioner.

De geografiska enheterna är:

 • Finland
 • Sverige
 • Norge
 • Polen
 • Ryssland
 • De baltiska länderna (Estland, Lettland, Litauen)

Koncernfunktionerna är:

 • Finans
 • ICT
 • HR
 • Kommunikation
 • Strategy and Corporate Planning