Organisation

Onninens affärer handlar till stor del om att förstå våra kunders vardag och behov, där den personliga relationen är viktig.

Ambitionen med vår organisation är att såväl stärka vår kundservice och marknadsbearbetning som att förbättra kvaliteten i logistiken.
Försäljningsorganisationen är indelad efter Onninens två huvudsakliga kundsegment Contractors (VVS, Kyla, Retailers, Industri) samt Infrastructure (Eldistribution, Transmission, Belysning, VA, Telekom). Vi samlar säljarnas kompetens i dedikerade team som därmed bättre kan fokusera på respektive kundsegments specifika behov, även den regionala indelningen av säljdistrikten har anpassats tydligt efter den lokala kundstrukturen.

Genom att skapa raka och tydliga kontaktvägar i hela distributionskedjan räknar vi med att kunna effektivisera materielflödet för alla parter. Vi vill helt enkelt bli "first choice" och den mest lönsamma länken mellan våra kunder och leverantörer.

Det sker ett nära samarbete inom olika delar av Onninen för att vi ska dela med oss av kunskap och erfarenheter mellan de olika länderna i koncernen. På så sätt minskar vi kostnaderna samtidigt som vi drar nytta av erfarenheter och storskaligheten i verksamheten.

För att jobba så effektivt som möjligt mot våra kunder och leverantörer är det förstås viktigt att vi internt har klara roller och tydlig ansvarsfördelning. Vår verksamhet är därför indelad i tydliga affärsområden som stöttas av supportfunktioner.