Onninens miljöpolicy

Fördelar för våra samarbetspartners

  • Vi stöttar våra samarbetspartners för miljömässigt hållbara lösningar. 

Utveckla miljöarbetet inom Onninen-koncernen

  • Vi har  miljöledningsarbetet som ett prioriterat områdena i företaget. 
  • Vi integrerar miljöledningsarbetet som en del i Onninens verksamhetssystem.
  • Vi utbildar och ökar motivationen hos alla anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Vi strävar efter att minska och förhindra utsläpp och avfall från Onninens verksamhet och serviceåtaganden. 
  • Vi tar hänsyn till miljön när vi väljer och utvärderar leverantörer.

Miljölagar och regler

  • Vi efterlever och överträffar kraven från lagar och regler för miljön. 

Dokument

 

Avfall och emballage

Onninen är medlem i FTI (Gröna punkten) och El-kretsen som driver näringslivets insamlingssystem för avfall av emballage, batterier och elektroniska produkter.

Dokument