Ledning

Styrelsen ansvarar för att övervaka ledning och styrning av bolaget. Styrelsens uppdrag är att bevaka bolagets och aktieägarnas intresse.
 
Koncernens ledningsgrupp utgörs av koncernens verkställande direktör och utnämnda chefer.