Kvalitet 

Vårt ansvar

Vi vill skapa en bättre morgondag och bedriva vår verksamhet som ett ansvarstagande företag. Det faktum att Onninen tar ansvar och använder ärliga arbetsmetoder tvingar företaget att ha öppna relationer till alla intressenter, såsom medarbetare, leverantörer, affärspartners, organisationer, myndigheter och ägare.

  • Ekonomiskt ansvar tar vi bäst genom att bedriva en lönsam verksamhet. Vi vill skapa en hållbar framtid för Onninen.
  • Miljöansvar omfattar miljövänliga produkter, operativa modeller och miljöhänsyn i hela vår verksamhet.
  • Socialt ansvar innebär att vi följer alla lagar och strikta etiska riktlinjer. Varje form av skadlig handling gentemot andra människor hanteras omedelbart.

Onninens kvalitetstänkande

Kvalitet är att göra rätt saker på rätt sätt. Onninens kvalitetsarbete  bygger på ett ISO 9000-system som utvecklas kontinuerligt. Detta görs för att garantera att verksamheten flyter smidigt och att Onninen alltid uppfyller marknadens behov.

Onninen kvalitetstänkande bygger på:

  • Målstyrd ledning och övervakning
  • Utveckling av planering och verksamhetsplaner
  • Prioritering och effektivt genomförande av beslutade åtgärder
  • Genomförande av nödvändiga förändringar
  • Utvärdering och granskning av utvecklingen

Onninen ABs verksamhet är certifierad enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Certifieringen innebär att vi har bra verktyg för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor, verktyg som finns tillgängliga och ser likadana ut för hela organisationen. Men certifieringen är inte ett slutmål - snarare en startpunkt för fortsatt arbete för ständig förbättring. Certifieringen innebär att vi har bra verktyg för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor, verktyg som finns tillgängliga och ser likadana ut för hela organisationen. Men certifieringen är inte ett slutmål - snarare en startpunkt för fortsatt arbete för ständig förbättring.

Dokument