Onninen Sverige

I Sverige har Onninen 18 Onninen Express-butiker. Huvudkontoret ligger i Kista och distributionscenter i Örebro. 

Personal

Onninen Sverige hade 334 anställda vid utgången av 2015.

Omsättning

Under 2015 uppgick Onninen Sveriges omsättning till drygt 1,8 miljarder SEK.