Onninen Polen

Onninen har 40 etableringar i Polen. Huvudkontoret ligger strax utanför Warzawa och distributionscentret i Teolin utanför staden Lodz.

Personal

Onninen Polen hade 804 anställda vid utgången av 2015.

Omsättning

Under 2015 uppgick Onninen Polens omsättning till 209,6 miljoner euro.

Onninen Polen leds av Managing Director Endre Espeseth.