Onninen Norge

I Norge har Onninen 28 etableringar. Huvudkontor och distributionscenter ligger i Berger utanför Olso.  

Personal

I Norge hade Onninen AS 376 anställda vid utgången av 2015.

Omsättning

Under 2015 uppgick Onninen Norges omsättning till 273,5 miljoner euro.

Onninen AS leds av Verkställande Direktör (Tf) Jack Andresen.