Onninen Finland

I Finland har Onninen 49 etableringar. Distributionscentret ligger i Hyvinge och huvudkontoret, som även är Onninen-koncernens huvudkontor, finns i Vanda utanför Helsingfors.

Personal

Onninen Finland hade 1 269 anställda vid utgången av 2015.

Omsättning

Under 2015 uppgick omsättning till 790,3 miljoner euro.

Onninen Finland leds av Martti Forss, Senior Vice President .