Onninen Baltikum

Onninen verkar i Estland, Lettland och Litauen och har totalt 14 etableringar i Baltikum.

Personal

I Baltikum hade Onninen 257 anställda vid utgången av 2015. 

Omsättning

Under 2015 uppgick Onninen omsättning i Baltikum till 58,1 miljoner euro.

Onninen Baltikum leds av Area Director Peeter Matt.