Historia

År 1913 startade Alfred Onninen ett rörläggeri i Åbo, Finland. På 1920-talet utvidgades verksamheten med grosshandel. Under 1940- och 1950-talen expanderade företaget över hela Finland. I slutet av 1960-talet tillkom ventilationsteknik och några år senare började Onninen även arbeta med elmateriel och industriprodukter.

På 1980-talet påbörjades en kraftig satsning på industriförsäljning och 1983 öppnades den första Onninen Express-butiken i Helsingfors. Under 1990-talet påbörjades den internationella expansionen och Onninen startade försäljningskontor i Tallinn, Riga, Vilnius och Warszawa. 1995 etablerades Onninen i Sverige. I Norge etablerades Onninen 2002 genom köpet av elgrossisten Eilag Teknikk AS.

Idag har Onninen totalt 3 200 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, och Baltikum.

Sedan 1 juni 2016 är Onninen Oy en del av Kesko-koncernen. ​​