The Onninen Way

     Våra värderingar är:
 • affärsmässighet
 • samarbete
 • respekt 
 • bättre än förut

Vårt sätt att arbeta

 • Vi vill vara ett framgångsrikt företag. En lönsam verksamhet är det bästa sättet att garantera Onninens medarbetare en anställning med möjlighet att utvecklas och växa.
 • Vi vill vara förstahandsvalet, "First Choice", för så väl kunder som medarbetare. Vi strävar efter att behandla våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter med respekt och i enlighet med våra värderingar.
 • Vi vill vara föregångare. För att lyckas måste vi ha en sådan position att vi kan förutse och stärka våra kunders och leverantörers verksamhet. Våra samarbetspartners ska känna att Onninen alltid ligger steget före.
 • Vi vill vara ett samordnat företag. Onninen strävar efter att visa upp en samstämmig bild till samtliga kunder på samtliga marknader vi verkar.
 • Vi vill förbättra oss. För att fortsätta lyckas måste vi ständigt utveckla vår verksamhet och öka vår kunskap och kompetens.
 • Vi vill ta hand om våra medarbetare. För att företaget ska utvecklas måste alla inom Onninen dra sitt strå till stacken. Vi uppmuntrar alla att vara delaktiga i de interna samtalen. Alla uppmuntras att ställa frågor om sitt arbete och föreslå förbättringar.
 • Vi är på rätt väg! Genom åren har vi lärt oss av varandra och hämtat väl fungerande modeller från olika länder och avdelningar. Vi satsar vidare på att nå våra mål genom att arbeta tillsammans.

Läs mer om våra värderingar, affärsidé, mål och strategier i Om Onninen