Att arbeta på Onninen

     Målsättningen att erbjuda Onninens kunder bästa möjliga service bygger främst på motivationen och kompetensen hos våra medarbetare. Onninen investerar i sina anställda och erbjuder olika former av utvecklings- och utbildningsprogram för att förbättra kunskaper och färdigheter.

Onninen-koncernen

Företaget grundades 1913 i Finland. Genom åren har Onninen utvecklats till en internationell koncern med totalt 3 200 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Baltikum.

Sedan 1 juni 2016 är Onninen Oy en del av Kesko-koncernen. Vår proformaomsättning var cirka 1,5 miljarder euro 2015.

Onninen-koncernen motiverar sina anställda att förbättra sin kompetens genom ständigt lärande och karriärplanering, rotation av arbetsuppgifter samt möjlighet till internationella uppdrag. Utöver professionell kompetens värdesätts goda språkkunskaper, projekterfarenhet samt social kompetens hos medarbetarna i vår ständigt växande internationella verksamhet.

För att jobba så effektivt som möjligt mot våra kunder och leverantörer är det förstås viktigt att vi internt har klara roller och tydlig ansvarsfördelning. Vår verksamhet är därför indelad i tydliga affärsområden som stöttas av supportfunktioner.

Onninen Sverige

I Sverige har Onninen AB cirka 330 medarbetare från Umeå i norr till Helsingborg i söder. De allra flesta medarbetarna arbetar inom de två största processerna försäljning och logistik.

Den rikstäckande försäljningsorganisationen är indelad efter Onninens två huvudsakliga kundsegment Contractors (VVS, Retailers, Industri) samt Infrastructure (Eldistribution, Transmission, Belysning, VA, Telekom). Vi samlar säljarnas kompetens i dedikerade team som fokuserar på respektive kundsegments specifika behov.  

Logistikorganisationen inkluderar lagerverksamhet, transport samt kvalitet. Verksamheten är koncentrerad till distributionscenter Pilängen utanför Örebro.

Inom inköp, Sourcing, sker mycket samarbete på koncernnivå för att vi ska kunna dra bättre nytta av koncernens samlade inköpsvolymer.

Stödfunktionerna ICT, HR, Finans samt Kommunikation & Marknad fördelas mellan huvudkontoret i Kista och det adminstrativa centret i Örebro.