Oppdatert brosjyrer/dokumentasjon fra alle våre leverandører

Onninen AS har inngått avtale med coBuilder om registrering av informasjon fra våre leverandører på www.cobuilder.no

www.cobuilder.no har en lang historie. Den første versjon av
produktet het "Arkitektens Produktregister" og ble utgitt på CD-rom,
før internett sin tid.

Dette er et produkt som i hovedsak skal fortelle arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører, grossister, konsulenter og alle andre som trenger informasjon om hvem som leverer hva av produkter og løsninger i byggebransjen. Det er muligheter til å bestille/innhente brosjyrer, produktdatablad, FDV-dokumentasjon monteringsveiledninger, cad-filer osv. fra leverandørene våre.

Onninen AS mener at www.cobuilder.no er et godt hjelpemiddel i
den travle hverdagen for å hente informasjon om våre leverandører.
Både egne ansatte og våre kunder kan nytte godt av et slik system, hvis du er på jakt etter produkter eller brosjyrer og ikke helt er sikker på hvilken leverandør som leverer hva.

Klikk her for å komme inn på coBuilder