Til våre kunder     
 
 
Melding om prisendring 1. oktober 2019
 
 
Vi varsler med dette om endring av våre listepriser for produkter fra enkelte av våre leverandører. Leverandørene endrer sine priser på grunn av en generell kostnadsøkning og økende råvarepriser.

Vi ser oss dessverre derfor nødt til å foreta prisjustering med virking fra samme dato.
 
Prisendringen vil omfatte produkter fra:
 
Leverandør
Duri Fagprofil AS                 - 0% - 3%
IKN AS                                 - 0% - 5%
Relekta   AS                         - Ingen detaljer
Siemens    Automasjon        - 0% - 6%
Eaton Electric AS                 - Ingen detaljer
Helkama BICA OY               - Ingen detaljer
Nexans Norway AS              - Endringene vil primært gjelde produkter      
                                               under Nexans Cabling Solutions

Endringene vil ligge mellom 0% til 6%, men større endringer kan også forekomme ved spesielle justeringer og feilrettinger. I tillegg til produkter fra nevnte leverandører kan mindre korreksjoner og markedstilpasninger forekomme. Produkter som er sterkt råvareavhengig vil som normalt være gjenstand for månedlig regulering.

Prisene vil være oppdatert i Onnshop varekurv fra 1. oktober. www.onnshop.no
 
Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.
 
Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne prismeldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Espen Ingvoldstad
Økonomidirektør Finans

 
 Arkiv varslet endring:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisendringer januar, februar og mars 2017