Velferdsteknologi for et bedre liv
 
Velferdsteknologi er hjelpemidler og løsninger som skal sikre en tryggere hverdag for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne enten hjemme i sin egen bolig eller på institusjoner som sykehus, omsorgsbolig, eldresenter osv. Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger både i kommunene og privat markedet og Helsedirektoratet anbefaler kommunene om å ta i bruk flere slike løsninger. 
 
Onninen tilbyr enkle tekniske løsninger som raskt kan installeres i eksisterende boliger uten store inngrep eller høye kostnader. Våre smarthus og velferdspakker kan gi mange, uansett alder, mulighet til å bo hjemme under trygge forhold dersom man blir syk, behøver omsorg eller bare ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. 
 
Onninens smarthus og velferdspakker gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet for enkeltpersoner og pårørende.
 
 
 
 
 
 
Onninens eget visningshus
 
Onninen og Elfag har i samarbeid med utvalgte leverandører investert i et hus spekket med velferdsteknologiske løsninger, som står på Onninens hovedkontor på Berger. Her kan kunder, våre kunders kunder og leverandører se og oppleve fremtidens velferdsteknologi.
I velferdshuset viser vi frem den siste teknologien og de smarte løsningene. Alt er bygget med tanke på å vise praktiske og enkle løsninger som gir stor verdi  for våre kunder og brukere.