Vår visjon, forretningsidé og verdier

Visjon

Vår visjon er å være et førstevalg i løsninger for material- og informasjonsflyt for våre kunder. Den beste kundeservicen i bransjen.

Forretningsidé

Vår forretningsidé er at gjennom kompetanse og effektive prosesser skal Onninen skape økt lønnsomhet for hele verdikjeden.

Våre verdier

Tydelige konsernverdier er en måte å vise hvordan vi vil at Onninens virksomhet utformes. De kan ses som retningslinjer for alle Onninens medarbeidere som vi løpende forsøker å omsette i vårt daglige arbeide og som danner grunnlaget for Onninens virksomhetsområde.

- Åpen, ærlig og direkte
- Viser vei
- Tar ansvar
- Holder det vi lover