Miljø

Vi som jobber i Onninen ønsker å bidra til at vårt ytre miljø skal blir overlevert neste generasjon i bedre stand enn i dag. Vi skal derfor vise ansvarlighet.

 • ved å kontinuerlig arbeide internt med å redusere vår påvirkning på ytre miljø
 • ved å fokusere på effektiv logistikk
 • ved å samarbeide med våre leverandører om bedre produkter
 • ved å etterleve de lover og regler som finnes

 AVFALL OG EMBALLASJE

Onninen tar miljøansvar for våre produkter og emballasje!

 • Elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter.
 • Vi er medlem i RENAS – returselskapet for næringselektro og betaler avgifter hver gang vi kjøper produkter.
 • Vi og våre kunder må sortere og levere emballasje til resirkulering!
 • Kasserte produkter kan leveres gratis til RENAS’ mer enn 140 mottak, eventuelt til oss på en Express eller kommunalt avfallsmottak.
 • Riktig behandling sikrer at miljøgiftene ikke havner på avveie!
 • Emballasje er ressurskrevende.

 

 

  ​​​