Til alle våre kunder
På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer vil vi justere våre priser fra 1. juli 2015. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.

Vennlig hilsen
Anne Dahl Øiseth
Salgsdirektør