Til alle våre VVS kunder

På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer vil vi justere våre priser fra 1. oktober 2015. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.

Vennlig hilsen
Thomas Vethe
Segmentdirektør VVS