Publisert
23.04.2010

     
Utlufting av kabelpriser

Med virkning fra 1. mai 2010 vil kabelpriser ”luftes” ut og bruttoprisen på mange kabler senkes.
Nettopris for deg som kunde vil være uendret etter utlufting.

Hvilke rabattkoordinater som utluftes fremgår av vedlagte excel fil.


 Utlufting 1.mai 2010


Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Jørn Helle
Salg -og markedsdirektør

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:
Jørn Helle, 
jorn.helle@onninen.no tel.90 51 30 72
 

OM ONNINEN:
Onninen skaffer omfattende service materiell til entreprenører,industri, offetlig sektor og tekniske produkter til detaljhandelen.
Vi er et familie-eiet konsern og har vært oprativt siden 1913. Det er i dag ansatt  2 759 medarbeidere i våre land Finland, Sverige, Norge, Polen, Russland , Kazakhstan og i de Baltiske landene( slutten av 2009). Vårt netto salg i 2009 var totalt på EUR 1,335 millioner.
www.onninen.com