Til alle våre kunder
 
På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer vil vi justere våre priser
fra 1. juli 2016. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.

Vennlig hilsen
Espen Ingvoldstad
Business Intelligence & Price Management