Til alle våre kunder
 
Prisendringer våren 2017
 
På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører, gjør vi noen justeringer av våre listepriser for produkter fra enkelte av våre leverandører. Leverandørene endrer sine priser på grunn av en generell kostnadsøkning og økende råvarepriser.
 
 
 
Vennlig hilsen
Espen Ingvoldstad
Økonomidirektør Finans