Onninen Group sin lønnsomhet forbedret seg meget positivt i 2012. 

Utviklingen var positiv i alle markedsområder.  Spesielt var resultatene i Onninen Finland, Onninen Norge og Onninen Russland vesentlige. Den økte lønnsomheten gjenspeiler seg også i en styrket markedsandel.

Onninen Group sin omsetning var EUR 1,555 millioner, en vekst på 3% fra forrige år. Hensyntatt utviklingen i valutakurser sank omsetningen med 1,4%. 

Driftsresultatet forbedret seg med EUR 25 millioner i den finansielle perioden og var EUR 19.9 millioner (2011: EUR -5.3 million).
Kapitalavkastningen ble 8.7% og Egenkapitalavkastningen 9.7%.
- Les hele pressemeldingen her (på engelsk)

YTTERLIGERE INFORMASJON
Chief Financial Officer Sami Saarnio, tel. +358 204 85 2147
CEO Timo Mänty, tel. +358 204 85 5070