Til våre kunder     
Berger, 27.04.2018
 
 
Melding om prisendring 1. Juli 2018
 
På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer vil vi justere våre priser fra
1. Juli 2018. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.
  
Prisene vil være oppdatert i Onnshop varekurv fra 1. Juli. www.onnshop.no

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige. Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne prismeldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.
 
  
Med vennlig hilsen
Espen Ingvoldstad
Økonomidirektør Finans