ETTERFAKTURERING AV TOMTROMLER IHHT SALGSORDRE
 
Onninen har beklagelig hatt en feil i systemet fra september 2012 og frem til d.d., som har medført at tomtromler ikke er blitt belastet og fakturert gjeldende salgsordre.

Systemfeilen ble først oppdaget nå i januar og feilen er nå lokalisert og rettet. Dette gjelder et betydelig antall salgsordre fra september 2012 og frem til d.d..
 
De av våre kunder som dette gjelder vil i løpet av februar få tilsendt ny faktura gjeldende mottatte tromler med henvisning til opprinnelig salgsordre med gjeldende merkereferanse.

Vi beklager dette og de vanskeligheter dette måtte medføre for våre kunder.

Med vennlig hilsen
Onninen AS

Anne Dahl Øiseth
Salgs- og Markedsdirektør