Media og informasjon

Onninen Library inneholder bilder og annet materiell i digitalt format.Det er mulig og laste materiell fra Onninen Library, hvis behovet er der. Midlertidlig bruker i Onninen Library vil bli gitt til pressen. Du kan bestille dette ved å sende en mail til følgenden adresse: library@onninen.com

Sidene i Onninen Library er på engelsk, men det finnes noe materiell som er oversatt til andre språk.