Reklamasjon

For å hjelpe deg med reklamasjonssaker ber vi deg ha kundenummer og ordrenummer klart når du kontakter oss. Ved innmelding av reklamasjon vil du få valget mellom å få omlevert vare eller kreditering. Ønsker du omlevert vare sendes og faktureres denne på vanlig måte for så å bli kreditert ved godkjent reklamasjon.

Du vil motta tilbakemelding på reklamasjonssaken senest fire dager etter henvendelsen. Onninen vil sørge for henting av defekt vare og oppretter en sak med leverandøren. Kreditnota blir utsendt etter at varen er godkjent fra leverandør. Vi kontakter deg også ved avvist reklamasjon. Ved avvist reklamasjon returneres ikke defekt vare fra leverandør, med unntak om du gir beskjed om det.

Reklamasjon-/garantiprosessen reguleres av Onninens generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 

Informasjon om skjema for reklamasjon

Skjema for reklamasjon