Leveranseavvik
 
Ved feil eller mangler ved leveranser er kunden ansvarlig for å melde fra innen 7 dager etter varemottak. Onninens mangelansvar bortfaller etter dette. Har varene synlige skader ved mottak skal dette merkes på fraktbrevet med signatur av mottaker og sjåfør. Dette sendes inn ved innmelding av leveranseavvik.
 
Saker angående leveranseavvik vil bli behandlet innen 24 timer. Varer med skade omleveres eller feilplukk erstattes fortløpende.
 
Skjema for leveranseavvik