Verdier

 

The Onninen Way — slik gjør vi det

  • Vi skal  være et fremgangsrikt  selskap. En lønnsom forretningsvirksomhet er den beste måten å kunne garantere våre ansatte en trygg arbeidsplass, med muligheter for vekst og utvikling.
  • Vi skal være  førstevalget både for våre Kunder og våre ansatte.
  • Vi bestreber oss på å behandle våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre interessentermed respekt, og i tråd med våre verdier.
  • Vi skal være pionererer. For å lykkes må vi oppnå en posisjon hvor vi er i stand til å forutse og forsterke våre kunders og leverandørers forretningsdrift. Våre samarbeidspartnere skal ha inntrykk av at Onninen alltid ligger et "hestehode" foran konkurrentene.
  • Vi skal være et samordnet selskap. Onninen skal fremstå med en felles profil overfor alle kunder verden over.
  • Vi skal forbedre oss. Skal vi lykkes i fremtiden må vi stadig utvikle selskapet vårt videre, og sørge for å øke våre kunnskaper og ferdigheter.
  • Vi skal ta godt vare på våre ansatte. Det er viktig at alle i Onninen bidrar til selskapets utvikling; derfor oppmuntrer vi de ansatte til å delta aktivt i interne diskusjoner og stille spørsmål vedrørende arbeidet sitt samt komme med forslag til forbedringer.
  • Vi er på rett spor. Gjennom årenes løp har alle lært av hverandre og hentet inn velfungerende modeller fra forskjellige land og avdelinger. Vi kommer fortsatt til å jobbe sammen på denne måten for å nå våre mål.