Opplæring og Videreutdanning

De ansattes kompetanse er essensielt for Onninen, derfor får du om nyansatt en grundig opplæringsplan. I løpet av den første perioden du jobber for oss får du blant annet møte ledere i ulike avdelinger. Med på denne planen vil det også ligge planlagte oppfølgingsmøter med nærmeste leder. Vi sørger også for at du får den opplæringen på datasystemer og arbeidsoppgaver du vil jobbe med.


Siden de ansatte er den viktigste kompetansen vi har sørger Onninen for at de ansatte som har behov for arbeidsrelatert videreutdanning får dette.