Geografi

Selv om vårt hovedkontor og lager ligger på Skedsmokorset er organisasjonen spredt over hele landet. Vi har 25 Express-butikker over hele landet, og for en stor del av vårt salgsapparat er en av disse base. På enkelte av disse lokasjonene har vi også en del av organisasjonen, som prosjektkontor, innesalg og ledere. Gjennom gode interne kommunikasjonskanaler jobber vi for at den opplevde avstanden til hovedkontoret ikke skal bli like stor som den geografiske. Onninen forsøker også å samle størst mulig av organisasjonen til samlinger innen sine fagfelter en eller flere ganger i året.