PRANEŠIMAS DĖL PASIKEITIMŲ ĮMONĖS STUKTŪROJE
2014 m. sausio 13 d.


Pranešame, kad nuo 2014 metų sausio 9 dienos paskirtas naujas UAB ”ONNINEN” generalinis direktorius Arvydas Salietis.
Siekiant sustiprinti pardavimo procesą, Arvydas Salietis buvo paskirtas ir pramonės bei elektrotechnikos pardavimo direktoriumi. Darius Lastauskas ir toliau eina pardavimo direktoriaus rangovams pareigas.
Arūnas Gecevičius buvo paskirtas tiekimo vadovu. Dėl tolimesnio bendradarbiavimo bei tiekimo užsakymų vykdymo informuosime atskirai.

Maloniai prašome teisingai nurodyti įmonės vadovą mūsų įmonei rašomuose dokumentuose.

Nuoširdžiai dėkojame už pasitikėjimą ir tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo!UAB ”ONNINEN”
Generalinis direktorius
Arvydas Salietis 
ANNOUNCEMENT
REGARDING ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE COMPANY

January 13, 2014


Dear partner,

we would like to inform You about structural changes at UAB „ONNINEN“.
Arvydas Salietis has been nominated as Country Manager from January 9, 2014. Arvydas won’t continue his positions as Sourcing Manager for Lithuania.
For further strengthen the focus on the sales efforts Arvydas Salietis has been nominated also as Sales Director for Industry and Electrical Division. Darius Lastauskas continues as Sales Director for HEPAC Contractors.
Arunas Gecevičius has been nominated as Sourcing Manager for UAB “ONNINEN” from January 9, 2014. For the further cooperation and purchase orders processing we will inform You separately.

Kindly ask to put the right country manager name on all official documents for our company.

Sincerely thanking for Your trust and expecting to keep successful cooperation!


UAB ”ONNINEN”
Country Manager
Arvydas Salietis