PRANEŠIMAS
2012  VASARIO 28

  
Onninen metiniai rezultatai 2012 

 
Onninen Grupės pelningumas stipriai padidėjo 2012 metais. Visose šalyse pastebėtas augimas. Ypatingai pagerino rezultatus  Onninen Suomijoje, Norvegijoje ir Rusijoje. Onninen sustiprino savo pozicijas rinkoje.

Grupės  apyvarta sudarė 1,555.0 mln. Eurų ir padidėjo 3% palyginus su praėjusiais metais, bei 1.4% taikant vidutinius valiutų kursus.  

Grupės grynasis pelnas padidėjo 25 mln. eurų ir sudarė 19.9 mln. eurų (nuo -5.3 mln eurų rezultato praeitais metais). Įplaukos iš investuoto kapitalo sudarė 8.7%, o nuosavo kapitalo grąža - 9.7%.
 
 

 

ONNINEN PAGRINDINIAI RODIKLIAI


APYVARTOS PASKIRSTYMAS (mln. EUR)

 

                     

 

2012

2011

Pokytis %
2012 - 2011

2010

 

Onninen Suomijoje

Onninen Švedijoje

Onninen Norvegijoje

Onninen Lenkijoje

Onninen Rusijoje

Onninen Kazachstane

Onninen Pabaltijy

 

Viso

 

742.7

197.3

300.3

174,6

82.0

0.0

58.5

 

1,555.3

 

727.3

232.0

273,1

175.7

54.5

2,5

50.5

 

1,515.5

 

2% 

-15%

10%

-1%

51%

- 100%

16%

 

3%

 

633.7

232.0

258.8

167.6

51.7

4.0

38.3

 

1,386.0  

 

 

 

GRYNOJO PELNO PASKIRSTYMAS  (mln. EUR)

  

 

2012

2011

    2010

 

Onninen Suomijoje

Onninen Švedijoje

Onninen Norvegijoje

Onninen Lenkijoje

Onninen Rusijoje

Onninen Kazachstane

Onninen Pabaltijy

Konsoliduoti elementai*

 

Viso

 

15.5

-1.3

4.5

1,7

3.5

0.0

0.7

-4.7

 

19.9

 

6.1

-1.5

1.9

1.4

0.3

-3.6

-0.0

-9.9

 

-5.3

 

-15.2

 1.6

-5.3

 1.6

 -0.6

 -0.2

 -5.9

 -8.4

 

     -32.4


* tai elementai į kuriuos įeina  nepaskirstytos išlaidos, prestižo amortizacija, kapitalo augimai ir nuosmukiai.

 

Finansai ir Investicijos

 

Grupės nuosavo kapitalo koeficientas buvo 28.7%. Grynosios finansavimo sąnaudos skaičiuojamos 3.5 mln. eurų. Bendra mokėtinų palūkanų suma  buvo EUR 107.1 million, per metus sumažėjusi 34.6 mln. eurų. Grupės investicijos sudarė 9.8 mln. eurų. Daugiausiai investuota į įmonės valdymo programos diegimą (ERP sistema).

 

 Įvykiai

 

2012 m. pagrindinė Onninen veiklos kryptis buvo kuo daugiau atsižvelgti į klientų poreikius, ir taip pat stiprinti bendradarbiavimą su tiekėjais.

Onninen Oy įsigijo Lampo TUKKU OY įstatinį kapitalą iš Panostaja Oyj 2012 metų pavasarį. Tai padėjo Onninen dar labiau įsitvirtinti šildymo, santechnikos ir vėdinimo prekių rinkoje Suomijoje. 

Conny Dyrenäs buvo paskirtas generaliniu direktoriumi Onninen Švedijoje 2012 m. rugpjūčio mėnesį. Prieš pradėjęs dirbti Onninen, Dyrenäs dirbo Ensto (Onninen tiekėjas) generaliniu direktoriumi Švedijoje.

SAP diegimo projektas tęsiasi, kaip ir buvo suplanuota, ir Onninen Rusijoje prisijungė prie Grupės ERP sistemos 2013 metų sausio mėnesį.​


Personalas


Metų pabaigoje Grupės darbuotojų skaičius siekė 2,838, nuo metų pradžios padidėjęs 83 darbuotojais. 2012 metais apytikris Grupės darbuotojų skaičius buvo 2,851.

Vietinės atsakomybės darbuotojų skaičius 2012 metais sudarė 2,765 darbuotojus, o Grupės operacijoms atlikti – 86 darbuotojai.

 Perspektyvos 2013 metams

 2013 metų rinkos plėtros prognozė Onninen šalyse yra neaiški. Visose šalyse numatomas lėtas augimas arba neženklus rinkos sumažėjimas lyginant su 2012 metais. Rinkos plėtros neaiški perspektyva yra susijusi su apskritai nestabilia Europos ekonomikos padėtimi.

Pagrindiniai Onninen Grupės tikslai 2013 metams yra užtikrinti teigiamo įmonės rezultato tęstinumą, sėkminga veikla visose verslo srityse bei finansinis pelningumas. Visų 2013 metų veiksmų planų bendra užduotis ir siekis yra kuo labiau atsižvelgti į svarbiausių klientų, tiekėjų bei kitų partnerių poreikius.


PLATESNĖ INFORMACIJA:

Finansų direktorius Sami Saarnio, tel. +358 204 85 2147

CEO Timo Mänty, tel. +358 204 85 5070


 

2013 metų finansinių ataskaitų biuletenį galima rasti suomių kalbą internetinėje svetainėje: www.onninen.fi

 

  

INFORMACIJA APIE ŠIMTĄ METŲ SULAUKUSIĄ ONNINEN KORPORACIJĄ

Onninen tiekia platų medžiagų asortimentą, suskirstydama visus pardavimus į keturis klientų segmentus: rangovai, pramonė, infrastuktūra bei mažmenininkai. Esame šeimos valdoma įmonė, dirbanti pramonės rinkoje nuo 1913 metų. Šiuo metu Onninen veikia šiose valstybėse: Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Pabaltijy, kur dirba 2.800 darbuotojų. Metiniai pardavimai 2012 metais siekė 1.64 milijardų eurų.

www.onninen.com