Metinis K Group pranešimas akcijų biržaiOnninen yra 
K Group dalis. Paskaitykite K Group metinį pranešimą akcijų biržai: 

http://www.kesko.fi/en/media/news-and-releases/stock-exchange-releases/2017/keskos-financial-statements-release-for-the-period-1-jan.-2016-to-31-dec.-2016-keskos-comparable-operating-profit-inc/

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

Jukka Erlund, vykdantysis viceprezidentas, vyr. finansininkas, tel.+358 105 322 113, ir Eva Kaukinen, viceprezidentė, Grupės finansų kontolierė, telephone +358 105 322 338.

  
INFORMACIJA APIE ONNINEN: 

Onninen tiekia platų medžiagų asortimentą, suskirstydama visus pardavimus į keturis klientų segmentus: rangovai, pramonė, infrastuktūra bei mažmenininkai. Dirbame pramonės rinkoje nuo 1913 metų. Šiuo metu Onninen veikia šiose valstybėse: Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Pabaltijy, kur dirba 3.200 darbuotojų. Onninen OY yra K Group dalis. 
www.onninen.com

​​