Onninen kaip darbovietė

 

    
Tinkama kompetencija tinkamoje aplinkoje ir tinkamoje vietoje užtikrina tai, kad Onninen ne tik išsaugo, bet ir didina savo konkurencingumą. Kompetencijos stiprinimas yra įgyvendinamas kartu su verslo strategijomis.
Savo darbuotojus Onninen motyvuoja stiprinant jų asmeninius sugebėjimus ir gilinant žinias nuolatinių tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų pagalba, bei planuojant karjeros galimybes. 
Profesionalūs įgūdžiai, geras kalbų mokėjimas, projektų valdymo ir bendravimo įgūdžiai yra būtini nuolat besiplečiančiame tarptautiniame versle.

 

Ką Onninen siūlo savo darbuotojams?
 
Saviraiška
Geriausi darbuotojai niekuomet nelieka nepastebėti. Įdiegta karjeros siekimo schema, pagal kurią darbuotojai gali kilti karjeros laiptais įmonės viduje. Darbuotojų pageidavimus išsiaiškiname per kasmet vykstančius pokalbius, kuriais remdamiesi sudarome asmeninius darbuotojų skatinimo planus. Tai patvirtina ir tas faktas, kad Onninen grupės Baltijos šalyse koordinatoriais dirba tų šalių piliečiai.
Priklausymas komandai
Įmonėje skatinamas darbas komandoje. Darbo kultūra – darbas bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Mokant ir motyvuojant Darbuotojus dirbti komandoje, kiekvienas struktūrinis padalinys turi galimybę surengti komandos formavimo renginį.
Atstovavimo įmonei galimybė
Darbuotojai, kurie vertinami, kaip savo srities ekspertai Įmonėje, ir kurių elgesio kultūra atitinka Įmonės nuostatas, gali atstovauti Įmonei: seminaruose, konferencijose, profesiniuose susirinkimuose ir specializuotose parodose.
Mokymai
·         Darbuotojams organizuojami mokymai nepakankamų kompetencijų ugdymui. Mokymo planai sudaromi vadovaujantis veiklos vertinimo pokalbio metu nustatytu Darbuotojo savybių ugdymo ir kompetencijų tobulinimo poreikiu bei atsižvelgiant į mokymams skirtą biudžetą.
·         Nauji darbuotojai supažindinami su prekėmis ir paslaugomis, mūsų partneriai trumpai papasakoja apie naujausius rinkoje pasirodančius sprendimus. Rengiami tiekėjų mokymai ir seminarai, organizuojami vizitai į gamyklas.