Rūpinimasis aplinka (Aplinkosaugos politika)

PIRMENYBĖ APLINKAI, KLIENTUI IR TIEKĖJUI

  • Palaikome ir patariame klientams rinktis aplinkai nekenkiančius sprendimus

Aplinkos apsaugos klausimų sprendimas "Onninen" grupėje

  • Įsipareigojome nuolatos gerinti aplinkos apsaugą.
  • Aplinkosaugos vadybą priskyrėme aukščiausiems įmonės prioritetams.
  • Aplinkosauga yra Įmonės valdymo sistemos dalimi.
  • Mokome ir motyvuojame visus darbuotuojus veikti atsakingai ir nekenkiant aplinkai.
  • Siekiame savo veikloje ir paslaugose sumažinti energijos emisiją ir atliekas.
  • Vertiname aplinkosaugos rodiklius renkantis ir vertinant tiekėjus ir sudarant produktų asortimentą.

Aplinkos apsaugos įstatymai ir teisės aktai

  • Mes pripažįstame ir laikomės aplinkosaugos įstatymų ir taisyklių.