Rūpes par vidi (Vides vadības politika)

Viena no mūsu korporatīvajām prioritātēm ir Vides pārvaldība un mēs esam to iekļāvuši mūsu darbības sistēmā. Mēs apmācām un motivējam visus uzņēmuma darbiniekus, lai varētu viņu darbību ievirzīt videi draudzīgā gultnē. Mēs vēlamies samazināt atkritumus un izmešus, kas rodas mūsu darbības rezultātā. Mēs ņemam vērā vides aspektus, izvēloties un vērtējot piegādātājus un produktu sortimentu.

Priekšrocība apkārtējai videi, klientiem un piegādātājiem

  • Mēs atbalstām un iesakām klientiem izvēlēties videi draudzīgus risinājumus

Vides jautājumu attīstība Onninen Grupas līmenī

  • Vides pārvaldība ir viena no mūsu korporatīvajām prioritātēm
  • Mēs esam iekļāvuši vides pārvaldību mūsu operatīvajā vadības sistēmā
  • Mēs apmācām un motivējam visus uzņēmuma darbiniekus, lai viņu darbība būtu videi draudzīga
  • Mēs vēlamiescenšamies samazināt un novērst atkritumus un izmešus, kas rodas mūsu darbības rezultātā
  • Izvēloties un vērtējot piegādātājus, mēs ņemam vērā vides aspektus

Vides likumi un noteikumi