Vīzija, misija, vērtības, stratēģija, mērķi

Onninen stratēģiju var salīdzināt ar māju, kur vērtības ir pamats, misija ir stūrakmens stratēģijas un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Vispārējā vīzija ir būt par Pirmo izvēli saviem klientiem un piegādātājiem materiālu un pakalpojumu sniegšanā, kā arī būt par Pirmo izvēli  kā darba devējam.