Vadība

Direktoru valde ir atbildīga par uzņēmuma darbības uzraudzīšanu un organizēšanu. Valdes pienākums ir veicināt uzņēmuma un tā akcionāru intereses.
 
Grupas Vadības komanda sastāv no prezidenta un ieceltiem direktoriem.