Tirdzniecības noteikumi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA Onninen preču tirdzniecība un piegāde tās klientiem.

 • Cenas
  Preču pārdošanas cenas apstiprina pārdevējs pasūtījuma pieņemšanas dienā
 • Preču piedāvājums
  Preču piedāvajums ir spēkā līdz piedāvājumā uzrādītā termiņa beigām. Ja piedāvājumā tas nav norādīts, termiņš ir 30 dienas no piedāvajuma izsniegšanas dienas. Fotogrāfijas, rasējumi un citi dokumenti, kuri ietilpst piedāvājumā, ir pārdevēja īpašums. Pircējam nav tiesību to izmantošanas rezultātā radīt zaudējumus pārdevējam vai bez pardevēja atļaujas informēt par tiem citas personas.
 • Preču pasūtījums
  Līgums ar pircēju par preču iegādi, pamatojoties uz iepriekš veikto preču piedāvajumu, tiek noslēgts, ja pircējs ir rakstiski apstiprinājis, ka piekrīt piedāvajumā minētajiem preču iegādes noteikumiem. Pēc pasūtījuma izdarīšanas pircējam nav tiesības atteikties no preču iegādes, ja netiek panākta abpusēja vienošanās.
  Ja pircējam ir nepieciešamas tādas preces, kas nav pieejamas SIA Onninen noliktavā, pircējam jāiesniedz rakstisks pasūtījums ar šo preču uzskaitījumu un saskaņotu piegādes galatermiņu. Šādā gadījumā pircējam ir jāveic daļēja vai pilnīga priekšapmaksa.
 • Preču apmaksas noteikumi
  Preču apmaksas veids parasti ir priekšapmaksa.
  Pēcapmaksa tiek pielietota norēķinos ar pastāvīgiem klientiem, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem.


Sadarbības līgumi

Pamatojoties uz veiksmīgu sadarbību, SIA Onninen piedāvā saviem klientiem izdevīgus kreditēšanas nosacījumus.
Lai nokārtotu kredītu, SIA Onninen ņem vērā sekojošus nosacījumus:

 • cik veiksmīgs ir klienta bizness vai cik drošs ir klients ( bilances analīze, finansu rādītāji);
 • klientu operatīvā bilance/kavētie maksājumi;
 • kāds un vai pietiekams ir kredīta nodrošinājums
 • vispārēja klienta finansiālais stāvoklis un tālākā attīstība;
 • citi nosacījumi, ar kuriem var iepazīties pie tirdzniecības inženiera/es ar kuru Jums ir sadarbība.

Sadarbības līguma forma (šis ir tikai līguma paraugs! Lai noslēgtu līgumu, Jums ir jākontaktējas ar SIA „Onninen” tirdzniecības darbiniekiem)

.