Instrumentu noma


Nomas noteikumi:

    Iekārtas tiek iznomātas jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, noslēdzot nomas līgumu.

    SIA "Onninen" ir tiesības pieprasīt drošības naudu par iznomājamo instrumentu, kura tiks atgriezta pēc tā nodošanas.

    Nomniekam ir pienākumus iznomāto inventāru atgriezt darba kārtībā un pilnā komplektācijā.

    Savlaicīga rezervācija nodrošina  instrumenta saņemšanu klientam vēlamajā periodā.

     
​​​​​​