Saite uz    

Sīkdatņu politiku


Privātuma politika

Šis Datu aizsardzības paziņojums attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar Onninen SIA klientu reģistru.

1. Datu pārzinis
Onninen SIA
Dārzciema 39, Rīga, LV-1082, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40003197626
Saistībā ar šo apstrādi Jūs varat sazināties, rakstot uz adresi datu.aizsardziba@onninen.com.
 
2. Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs varam apstrādāt šādas mūsu klientu personas datu kategorijas:

Ar mūsu klientu pārstāvjiem saistītie personas dati:
· Pārstāvja vārds, personas kods, adrese un amats
· Privātuzņēmēja komercdarbības numurs
· Mazā uzņēmuma īpašnieku kredīta pārskati

Personas dati saistībā ar mūsu klientu kontaktpersonām (piemēram, kontaktpersonām jautājumos par piegādēm un norēķiniem, kontu lietotāju tiesībām, un abonentu sarakststirgvedības nolūkiem):
· Vārds/nosaukums
· Kontaktpersonas amats
· Kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese)

Ar tirgvedību saistītie dati:
· E-pasta adrese;
· Dati saistībā ar klientiem organizētajiem pasākumiem – pārstāvju vārds, uzvārds, uzņēmuma tālruņa numurs un e-pasta adrese;
· Informācija par aizliegumu saņemt tirgvedības ziņojumu e-pastā vai mobilajā tālrunī;
· Dati par tirgvedības un klientu apkalpošanas kārtību.
 
3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati – TIESISKAIS PAMATS
LĪGUMS
SIA “Onninen” nodarbojas ar santehnikas, apkures un gaisa kondicionēšanas, un elektronisko iekārtu un piederumu vairumtirdzniecību. Šī komercdarbība tiek veikta balstoties uz Onninen tiesībām veikt uzņēmējdarbību. Onninen tāpat ir tiesības savas komercdarbības ietvaros attīstīt savu komercdarbību, pilnveidot tās konkurētspēju, piedāvāt savus pakalpojumus potenciālajiem klientiem, iekasēt nesamaksātos parādus un nodrošināt jauno sadarbības partneru uzticamību.

Tā kā Onninen klienti ir juridiskas personas, nepieciešams nodrošināt, lai klienta uzņēmumā būtu nozīmēta kontaktpersona, ar kuras palīdzību praksē tiek īstenota sadarbība starp uzņēmumu un Onninen. Mēs apstrādājam klienta – juridiskās personas – kontaktpersonas personas datus, lai uzturētu un pilnveidotu attiecības ar klientu –
juridisko personu – un izrakstītu rēķinus, pārvaldītu nesamaksātos parādus, piegādātu produktus un sniegtu pakalpojumus. Turklāt dati tiek apstrādāti saistībā ar pārdošanu, klientu piesaistīšanu, saziņu ar klientiem un klientu atbalsta pakalpojumiem.
Turklāt nolūkā, lai klients varētu noslēgt uzņēmuma līgumu ar Onninen, nepieciešams apstrādāt klienta pārstāvja personas datus. Parakstot līgumu, Onninen apstrādās pārstāvja personas datus, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka pārstāvis rīkojas klienta vārdā.
Noteiktos apstākļos Onninen var apstrādāt klienta kredīta pārskatus, kas var tieši ietvert ar klienta īpašniekiem un/vai valdes locekļiem saistīto personas datu apstrādi. Kredīta pārskatu apstrāde tiek veikta nolūkā novērtēt klienta spēju uzņemties saistības, kas izriet no starp Onninen un klientu noslēgtā līguma. Turklāt mēs apstrādāsim klienta pārstāvja personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un sūdzības saturu gadījumos, kad tiek iesniegta par mūsu produktu vai pakalpojumu kvalitāti. Šādas apstrādes pamatā ir Onninen leģitīmās intereses pārvaldīt un apstrādāt sūdzības par pakalpojumu kvalitāti.
TIRGVEDĪBA
Nolūkā informēt mūsu klientus par mūsu pakalpojumiem mēs apstrādājam klientu – uzņēmumu – e-pasta adreses. Noteiktos apstākļos tirgvedības nolūkā mēs varam apstrādāt klienta e-pasta adresi, kas piešķirta konkrētai fiziskai personai (piemēram, vārds.uzvārds@uzņēmumanosaukums.com). Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka Onninen adresē tirgvedības e-pastus pašiem klientiem – uzņēmumiem – nevis klienta pārstāvim vai kontaktpersonām, izņemot gadījumus, kad ir iegūta attiecīgo personu piekrišana.
E-pasta adreses apstrāde tiek veikta pārziņa leģitīmajās interesēs ar mērķi informēt tā klientus par Onninen pakalpojumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret e-pasta adreses apstrādi tirgvedības mērķiem un atteikties turpmākajiem tirgvedības e-pasta paziņojumiem, uzspiežot uz saites “Atteikties no paziņojumu saņemšanas” e-pasta
ziņojumā.
Onninen uzņēmējdarbības programmas ietvaros mēs organizējam pasākumus klientiem, kuros personas dati var tikt apstrādāti statistikas nolūkiem un nolūkā piešķirt dāvanas. Dati saistībā ar pasākumiem klientiem tiek apstrādāti nolūkā analizēt dalības intensitāti klientiem rīkotajos pasākumos, un to var izmantot arī nolūkā izlozes kārtībā piešķirt
dalībniekiem dāvanas. Šādu datu apstrāde tiek veikta pārziņa leģitīmajās interesēs nolūkā identificēt dalībniekus (klientu pārstāvjus), veicināt sadarbību ar klientiem un pilnveidot attiecības ar klientiem.
 
Saite uz pilnu
Privātuma politiku